O nas

[cmsmasters_row data_shortcode_id=”837hyclbj” data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”80″ data_padding_bottom=”65″ data_resp_vert_pad=”true” data_padding_top_laptop=”60″ data_padding_bottom_laptop=”55″ data_padding_top_tablet=”80″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”4s8lbww4v” data_padding=”0 15% 0 15%” data_resp_padding=”true” data_padding_tablet=”0 15% 0 15%” data_padding_mobile_h=”0″ data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″][cmsmasters_heading shortcode_id=”9s600iksbd” type=”h2″ font_size=”42″ line_height=”54″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”center” margin_top=”0″ margin_bottom=”15″ animation_delay=”0″]Mopsy w potrzebie[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text shortcode_id=”wwf2p1xf8″ animation_delay=”0″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom_mobile_h=”90″ data_resp_vert_pad=”true” data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed” data_shortcode_id=”znrs8o6xlo”][cmsmasters_column data_width=”1/2″ data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_padding_tablet=”0 0 25px 0″ data_padding_laptop=”0″ data_resp_padding=”true” data_padding=”0 7% 0 0″ data_shortcode_id=”bwhbnafa8q”][cmsmasters_heading shortcode_id=”r52ozcfdze” type=”h2″ font_size=”42″ line_height=”52″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”25″ resp_vert_mar=”true” margin_top_laptop=”0″ animation_delay=”0″]Dane stowarzyszenia[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text shortcode_id=”qykpv61upe” animation_delay=”0″]

STOWARZYSZENIE MOPSY W POTRZEBIE

03-982 Warszawa, ul. Przemyka 4/16

KRS: 0000511948

NIP: 1132877723

REGON: 147288234

NR KONTA BANKOWEGO: 54 2030 0045 1110 0000 0386 4680

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″ data_shortcode_id=”4sudg7y4ts”][cmsmasters_image shortcode_id=”8uchrw08yf” align=”center” caption=”Mopsy w potrzebie” link=”https://dev.mopsywpotrzebie.pl/wp-content/uploads/2019/09/mopsy-w-potrzebie.png” animation_delay=”0″]6|https://dev.mopsywpotrzebie.pl/wp-content/uploads/2019/09/mopsy-w-potrzebie.png|full[/cmsmasters_image][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”t4lyxaavd” data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”50″ data_padding_bottom=”55″ data_resp_vert_pad=”true” data_padding_top_laptop=”90″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_padding_mobile_h=”0″ data_padding_tablet=”0 10% 0 10%” data_resp_padding=”true” data_padding=”0 25% 0 25%” data_shortcode_id=”rjbh8qox3o”][cmsmasters_heading shortcode_id=”7ti6dzp05a” type=”h2″ font_size=”42″ line_height=”54″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”center” margin_top=”0″ margin_bottom=”15″ animation_delay=”0″]Poznaj naszą załogę[/cmsmasters_heading][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”tipo77i5ab” data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_resp_vert_pad=”true” data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_laptop=”10″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″ data_shortcode_id=”3krtfyflzi”][cmsmasters_heading shortcode_id=”6cz2dl1vnq” type=”h2″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”center” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Zarząd[/cmsmasters_heading]

[cmsmasters_profiles shortcode_id=”c2my8v4g6″ orderby=”date” order=”DESC” count=”3″ categories=”zarzad” layout=”horizontal” style=”style_1″ columns=”3″ animation_delay=”0″]

[cmsmasters_heading shortcode_id=”x8u07kh536″ type=”h2″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Komisja rewizyjna[/cmsmasters_heading]

[cmsmasters_profiles shortcode_id=”4kynnbnooy” orderby=”date” order=”DESC” count=”3″ categories=”komisja-rewizyjna” layout=”horizontal” style=”style_1″ columns=”3″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom_tablet=”110″ data_padding_top_tablet=”115″ data_padding_bottom_laptop=”120″ data_padding_top_laptop=”125″ data_resp_vert_pad=”true” data_padding_bottom=”80″ data_padding_top=”80″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”fixed” data_bg_repeat=”repeat-y” data_bg_position=”top center” data_bg_img=”13448|https://dev.mopsywpotrzebie.pl/wp-content/uploads/2018/03/home-4.jpg|full” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed” data_shortcode_id=”u1sc3fy12u”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_padding_mobile_h=”0″ data_padding_tablet=”0 14% 0 14%” data_resp_padding=”true” data_padding=”0 5% 0 5%” data_shortcode_id=”sb72t4t8yq”][cmsmasters_heading shortcode_id=”pd9hus1f55″ type=”h2″ font_size=”42″ line_height=”54″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”center” color=”#ffffff” margin_top=”0″ margin_bottom=”25″ animation_delay=”0″]Jak zostać członkiem stowarzyszenia[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text shortcode_id=”f2kmhrmk9f” animation_delay=”0″]

1. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składek, zgodnie z Regulaminem opłacania składek w Stowarzyszeniu „Mopsy w potrzebie”, a ponadto osoby fizyczne podają: imię (imiona) i nazwisko, adres, adres e-mail, numer PESEL.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.

4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

  • uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu
  • wybierania i bycia wybranym do władz  Stowarzyszenia
  • zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia
  • uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
  • korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia

5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

  • brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie
  • regularnie opłacać składki członkowskie
  • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia
  • współpracować z właściwymi instytucjami i organami w celu ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom zwierząt

6. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania zapisów Statutu, regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”35″ data_padding_top=”85″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed” data_shortcode_id=”ssxwum0twd”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_shortcode_id=”53jn7osqjj”][cmsmasters_heading shortcode_id=”h0zp91nw35″ type=”h2″ font_size=”42″ line_height=”54″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”center” margin_top=”0″ margin_bottom=”15″ animation_delay=”0″]What People Say[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text shortcode_id=”u2pb7ne5w” animation_delay=”0″]

Customer Reviews

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”ajorvlbcv8″ data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”second” data_bg_img=”13596|http://demo.whiskers.cmsmasters.net/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/about-us-5.jpg|full” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”110″ data_padding_bottom=”95″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”e1es42jft” data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_quotes shortcode_id=”gtk4yg9jj” mode=”slider” speed=”5″ animation_delay=”0″][cmsmasters_quote shortcode_id=”5bcho1jeg” image=”14288|http://demo.whiskers.cmsmasters.net/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/06-150×150.jpg|thumbnail” name=”Grace Hall” subtitle=”Manager”]

Saving one dog will not change the world, but surely for that one dog, the world will change forever.

[/cmsmasters_quote][cmsmasters_quote shortcode_id=”0i0y0vze25″ image=”14287|http://demo.whiskers.cmsmasters.net/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/05-150×150.jpg|thumbnail” name=”Ethan Jones” subtitle=”Developer”]

Dogs, for a reason that can only be described as divine, have the ability to forgive, let go of the past, and live each day joyously.

[/cmsmasters_quote][cmsmasters_quote shortcode_id=”8kjgkk0qlm” image=”14286|http://demo.whiskers.cmsmasters.net/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/04-150×150.jpg|thumbnail” name=”Madison Evans” subtitle=”Designer”]

A dog is not a thing. A thing is disposable. A dog’s heart is bigger than any “thing” you can ever own.

[/cmsmasters_quote][/cmsmasters_quotes][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]